Terapi kan blive et mødested for dig, hvor du finder nye balancer i livet

Terapi er et mødested for klient og terapeut, hvor det er muligt for klienten at finde nye balancer i livet, både når livet viser sig fra sin mest brutale side, og når livet skuffer og føles gråt og meningsløst.
Med venlig hilsen
Erik Hygum, ph.d., MPF

Fortid, nutid og fremtid.

Even my strong points could not survive. If I did not learn to love myself, forgive myself a hundred times, dawg
Kendric Lamar, “Count Me Out, Mr. Morale & The Big Steppers”, 2022

Vi taler om fortiden, hvis den er vigtig for dig her og nu. Men vi taler lige så meget om dine drømme og håb for fremtiden. Vi kan have fokus på angst, tab af mening i livet, udbrændthedstress, sorg, kronisk og terminal sygdom, men også på livskraft, kærlighed og om at være aktør og handle i livet uanset hvad!

Min terapeutiske baggrund.

Jeg er uddannet på Psykoterapeutisk Institut Aarhus (2016-2020). Jeg arbejder ud fra et humanistisk, eksistentielt værdigrundlag. Min terapeutiske praksis hviler på en forståelse af, at menneskers liv og udvikling er baseret på relationer forankret i tid, rum og handling. Målet er at styrke klientens aktørstatus.

Et terapiforløb kan både have et kortvarigt (3-5 konsultationer) og længerevarende forløb. I løbet af den første konsultation aftaler vi, hvad der skal være fokus for samtalen. Fokus kan i løbet af terapiforløbet blive justeret og ændret.

Det siger mine klienter...