Behandling af
sorg og kriser

Terapi Behandling
”I`d have given anything just to see her smile with me coming into Paris"
- Chris Froome

Sorg behandling

Sorg er er en almen menneskelig følelse, som i sin grundkerne er udtryk for tab af en elsket person. Sorg er ensbetydende med, at vores verdensbillede er gået i stykker.

Den amerikansk-schweizisk psykiater Elisabeth Kübler-Ross er kendt for at have formuleret en fasemodel for sorgforløbet med fem sorgfaser: benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept af tabet. Det er dog ikke alle sorgramte, der oplever samtlige følelser, og det er slet ikke sikkert, at disse følelser optræder i en bestemt rækkefølge, for sorg har altid et individuelt forløb og består af mange og indimellem modsatrettede følelser.

Sorgprocessen veksler mellem at være rettet mod modsatrettede følelser.

Kender du til følgende symptomer?

For en ung kvinde har tiden stået stille, siden hendes far døde. Der er gået ni måneder, og hun beskriver sin livssituation, som om hun sidder i et tog, der ikke vil køre. I terapien bruger hun dette billede til at beskrive sin sorgproces.  Vi taler om usikkerheden, hvor det nye tog vil føre hende hen og om omkostningerne og fordelene ved at køre i et nyt tog.

Sorg kan ramme pårørende og efterladte, men også den sygdomsramte, der er kommet godt igennem et sygdomsforløb. For når alvorlig sygdom som f.eks. kræft bliver helbredt, betyder det på ingen måde, at livet uden videre kan genoptages fra det tidspunkt, hvor livet så at sige blev nulstillet af sygdommen. Tiden efter at være erklæret rask er ikke altid en periode med glæde og optimisme, men kan derimod være præget af stor dødsangst.

Det kan være svært at kontakte en psykoterapeut

Men det er også det største og sværeste skridt for dig i terapiforløbet, for derefter finder vi sammen en vej.

Erik Hygum

Psykoterapeut
siden 2018

Find fodfæstet i livet

Gennem terapi kan du finde et nyt fodfæste i livet. I terapien skifter vi mellem at have opmærksomhed på tiden før dit tab, din nutid og fremtid. Jeg kan hjælpe dig med at bearbejde din sorg og de mange modsatrettede følelser som vrede, depression, tomhed og selvbebrejdelser over ikke at være god nok eller have gjort det godt nok. Skam kan være en dominerende og invaliderende følelse, som du kan se i øjnene i terapien.

Det Nationale Sorgcenter kan også være behjælpelig til at sætte ord på sin sorg.

Oplever du disse symptomer?

Menneskelivet er fyldt med store og små kriser. Inden for krisepsykologi skelnes der mellem udviklingskriser, som er et resultat af ændrede sociale forventninger og livsopgaver som f.eks. at blive forældre eller at blive pensioneret, og traumatiske kriser, som er pludselige, udefrakommende kriser. Det kan være oplevelse af sygdom, dødsfald, ulykke, vold og aggression, seksuel krænkelse, krig eller pandemi. Krisen kan ”sætte sig” som angst og depression og resultere i misbrug.

I terapien vil vi finde ud af, hvordan du reagerer i en krise, og hvordan du kan udvikle nye handlemåder i krisesituationer.

Har du nogen spørgsmål?

Sidder du inde med spørgsmål eller er du klar til at se en terapeut? – Udfyld kontaktformularen, ring eller send en mail. Så besvarer jeg dine spørgsmål eller finder en tid til dig, når det passer.

Udfyld formularen