Om Erik

Min terapeutiske baggrund

Jeg er uddannet på Psykoterapeutisk Institut Aarhus (2016-2020). Jeg arbejder ud fra et humanistisk, eksistentielt værdigrundlag. Min terapeutiske praksis hviler på en forståelse af, at menneskers liv og udvikling er baseret på relationer forankret i tid, rum og handling. Målet er at styrke klientens aktørstatus.

Et terapiforløb kan både have et kortvarigt (3-5 konsultationer) og længerevarende forløb. I løbet af den første konsultation aftaler vi, hvad der skal være fokus for samtalen. Fokus kan i løbet af terapiforløbet blive justeret og ændret.

Sideløbende med mit arbejde som psykoterapeut forsker jeg i børns og unges trivsel samt i 0-1- årige børns tilknytningsmønstre og erfaringer i familie og vuggestue/dagpleje. Tidligere har jeg forsket i stress og udbrændthed indenfor forskellige faggrupper.

Uddannelser

Mine erfaringer

Det siger mine klienter...

Kontakt mig i dag!

Sidder du inde med spørgsmål eller er du klar til at book en tid? – Udfyld kontaktformularen, ring eller send en mail. Så besvarer jeg dine spørgsmål eller finder en tid til dig, når det passer.